<=" Welcome Hydrogen domains for sale<>voor fuelstations<-->tankstations voor waterstof!>>>
Hydrogenfuelstation.nl --Hydrogenfuelstations.eu-,
Great and powerful HYDROGEN domains for sale>>
>information>>princelignac@hotmail.com"> De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan de uitrol van waterstofstations. In 2030 moeten er vijftig tot tweehonderd waterstofstations in Nederland zijn. Rijden op waterstof lijkt iets voor in de toekomst, maar met de levering van de eerste zeven Hyundai’s ix35 Fuel Cell is de uitrol van waterstof in Nederland gestart. Voorlopig alleen in de regio Rotterdamwaar het enige geschikte (700 bar) openbare waterstofstation van Nederland staat. De Nederlandse overheid zet zich in om dat aantal de komende jaren uit te breiden, tot maximaal tweehonderd waterstofstations in 2030. Dat heeft Alexander Hablé van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt op het Waterstofforum in Rotterdam. Het succes is afhankelijk van de acceptatie en de prijs van waterstof en waterstofauto’s. Nederland zit nu in fase 1: marktvoorbereiding. Dat betekent dat eerste stations worden gebouwd en de eerste tientallen auto’s op waterstof worden afgeleverd. Hyundai is nu nog het enige merk dat een waterstofauto levert, maar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hoopt dat snel andere merken als Mercedes-Benz, Honda en Toyota volgen. De komende 5 jaar wil de overheid 1.500 tot tweeduizend waterstofauto’s op de weg krijgen. Het aantal tankstations moet in 2020 zijn gegroeid tot vijftien à twintig. Na 2020 moet het aantal waterstofauto’s op de weg groeien tot in het ideale geval 20.000. Het aantal tankstations zal, afhankelijk van het aantal verkochte auto’s, stijgen tot maximaal tachtig. Na 2025 moet waterstof 'geaccepteerd zijn door de markt', zoals dat zo mooi heet. Dan moeten er jaarlijkse tienduizenden waterstofauto’s in Nederland verkocht gaan worden en zal het aantal tankstations toenemen tot maximaal tweehonderd. Europa Ook in de landen om ons heen groeit het netwerk van waterstofstations. In Denemarken is nu al de grootste dichtheid van waterstofstations in Europa, in Duitsland moet het aantal toenemen van de huidige vijftig stations naar vierhonderd in 2023. Ook in landen als Frankrijk, Italië en Oostenrijk zijn dit jaar de eerste waterstofstations geopend.